ده اشتباه رایج در عکاسی دیجیتال

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
22 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
420 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

ده اشتباه رایج در عکاسی دیجیتال

قبل از اینکه با سر به دریای عکاسی دیجیتال شیرجه بروید، خیالتان راحت باشد که قبل از شما کسان بسیاری
شیرجه رفته اند و سرشان به سنگ خورده است! آنھا اشتباھاتی مرتکب شده و درسھا از آن گرفته اند که نتایج
تجربیات آنھا در اختیار شما است. البته این بدان معنی نیست که دیگر شما مرتکب ھیچ اشتباھی نخواھید شد،
ولی شما می توانید از اشتباھات رایج تازه کاران مشتاق عکاسی دیجیتال پرھیز نمایید. برای شما ده مورد از
اشتباھات مرسوم را در اینجا لیست کرده ام که می توانید برای مواجه نشدن با آنھا از ھم اکنون چاره اندیشی
نمایید.

١-دوربین شما دقت کافی یا مشخصات فنی مناسب ندارد.
قبل از خرید دوربین دیجیتال، خوب در مورد ھدف و نحوه استفاده از آن در حال حاضر و در آینده فکر نمایید. اگر
ھدفتان از خرید دوربین چاپ عکسھایی در اندازه ١٠*٨ یا بزرگتر است، از خرید مدلھای با رزولوشن پایین
خودداری کنید. ھمینطور اگر کارتان نیاز به اتصال فلاشی قوی دارد دوربینتان حتما باید دارای محل نصب فلاش
خارجی باشد (که اکثر دوربین ھای دیجیتال ندارند). یک لیست از مشخصاتی که دوربین تان باید داشته باشد
بنویسید و ھنگام خرید دوربین از آن برای انتخاب دوربین مناسب استفاده کنید.

٢ -عکاسی با رزولوشن پایین
برای جای دادن عکسھای بیشتر روی یک کارت حافظه این است که دوربین را روی رزولوشن پایین تر از حداکثر
تنظیم نمایید. این کار خوب است ولی تا زمانی که عکسی دیدنی که بخواھید از آن پرینت بزرگی بگیرید، نگرفته
باشید. پایین آوردن رزولوشن یک دوربین استفاده از عکسھای آن را محدود می کند و امکان گرفتن یک پرینت
بزرگ و دقیق را از آن می گیرد. مگر آنکه شما کاملا مطمئن باشید که عکسھایی که می گیرید فقط برای نمایش
روی وب، ایمیل کردن یا برای استفاده رزولوشن پایین دیگری مورد استفاده خواھد بود. اگر اینطور است تنظیم را
در حالت Jpeg یا Tiff در فشرده ترین حالت قرار دھید. اگر عکسی زیبا و مھم به دست آید شما بی نھایت
خوشحال خواھید شد. در مورد رزولوشن باید بیشتر بیاموزید.

٣ -تمام شدن باتری در شرایط حساس
دوربین ھای دیجیتال به توان الکتریکی، آنھم به مقدار زیاد نیاز دارند. ھیچ چیز نا امید کننده تر از این نیست که
برای گرفتن صحنه ای حساس شاتر را فشار دھید و علامت یا صدای تمام شدن باتری و خاموش شدن دوربین را
ببینید. برای اطمینان از آماده بودن دوربین در شرایط حساس از شارژ کامل باتریھا اطمینان حاصل نمایید و حتما
باتری یدکی ھمراه خود داشته باشید. باتریھا را باید خوب بشناسید.

۴ -ته کشیدن حافظه در شرایط حساس
دوربین ھای دیجیتال ھمراه یک کارت حافظه فروخته می شوند. ولی معمولا این مقدار حافظه فقط برای گرفتن
چند عکس با کیفیت متوسط کافی است. در نظر بگیرید که تصمیم دارید که چند عکس بگیرید و اطمینان حاصل
نمایید که کارت حافظه با ظرفیت کافی ھمراه دارید. بالاترین حافظه ای را که جیبتان اجازه می دھد بخرید و یا
اگر ارزانتر در می آید چند حافظه کم ظرفیت تر بخرید و خیال خودتان را راحت کنید که در شرایطی گیر نخواھید
کرد که تاسف از دست دادن منظره ھا و یا صحنه ھای تکرار نشدنی را بخورید.

۵ -در آوردن نابجای کارت حافظه
برای گرفتن عکس در دوربین دیجیتال مراحلی باید طی شود که در انتھای آن ثبت تصویر روی کارت حافظه قرار
دارد. این پروسه چند ثانیه طول می کشد. اگر در حالت عکسبرداری پی در پی سریع عکس گرفته باشید این
پروسه طولانی تر ھم خواھد شد. این مساله که قبل از خارج کردن کارت حافظه از دوربین فرصت کافی برای
ضبط تصویر را بدھید بسیار ضروری است. اگر در حین این عملیات کارت حافظه را بیرون بکشید ممکن است
عکسھا را از دست بدھید. دوربین ھای دیجیتال دارای نمایشگری است که در حین ضبط تصویر چشمک می زند.
قبل از انجام ھر کاری روی کارت مطمئن شوید که چشمک زدن این لامپ قطع شده باشد. حتما عادت نمایید که
قبل از خارج کردن کارت حافظه دوربین را خاموش کنید.

۶-گرفتن عکس از صحنه ھای سریع
خوشبختانه امروزه دوربین ھای دیجیتال بیشتری در حال نزدیک شدن به سرعت پاسخ فیلم ھای عکاسی
ھستند. به بیان ساده به مجرد فشار دادن شاتر عکس گرفته می شود. ولی متاسفانه خیلی از مدلھا ھنوز کند
بوده و آنچه که در مانیتور آن نمایش داده می شد ھمانی نخواھد بود که در عکس ثبت می شود. اگر دوربین
شما چنین است دو راه برای فائق آمدن بر آن وجود دارد. اول آنکه خود را عادت دھید بدون اینکه وابسته به تصویر
نشان داده شده در مانیتور باشید، بر اساس تجربه بھترین زمان فشار دادن شاتر را به دست آورید. دوم این که
روی سوژه ھای ساکن نحوه قفل کردن فوکوس دوربین تان را یاد بگیرید. در شرایطی که می خواھید از جسم
متحرک و یا صحنه سریعی عکس بگیرید از قبل فوکوس را روی فاصله مناسبی قفل کنید. چون ھنگامی که
فوکوس انجام شده باشد با فشردن شاتر بلافاصله عکس گرفته می شود.

٧ -عکس گرفتن از صحنه ھای سریع در مد عکس تکی
اگر تنظیم دوربین شما روی مد عکس تکی تنظیم شده باشد بعد از گرفتن عکس تا زمان آماده شدن برای عکس
بعدی زمانی طول می کشد که به علت ثبت اطلاعات عکس روی کارت حافظه است. ممکن است دوربین در
طی این زمان با نشان دادن عکس گرفته شده شما را سرگرم نماید. این مد برای گرفتن عکس از سوژه ھای
ثابت مناسب می باشد.
ولی ھنگامی که می خواھید از سوژه ھای در حال حرکت عکس بگیرید باید تنظیم دوربینتان را تغییر دھید. در
بعضی دوربین ھا می توانید نمایش تصویر بعد از گرفتن عکس را غیر فعال نمایید که باعث سریعتر شدن زمان
آماده شدن برای عکس بعدی می شود. در بعضی از دوربین ھا نیز می توانید مد گرفتن چند عکس متوالی را
فعال نمایید که قبل از اینکه دوربین به ثبت تصاویر بپردازد چند عکس مختلف می توانید بگیرید.

٨ -مدیریت نامناسب عکسھا
در باره این موضوع قبلا ھم صحبت شده است. شما برای اینکه حداکثر بھره را از دوربین تان ببرید باید روند کاری
منظمی شامل گرفتن عکس، انتقال به کامپیوتر، نگھداری و مرتب کردن منطقی عکسھا و گرفتن کپی پشتیبان
روی CD را رعایت نمایید. ممکن است عادت دادن خودتان به انجام دقیق این کارھا کمی مشکل باشد، ولی این
کار ضامن استفاده درست و بدون اشتباه از عکسھایتان می باشد.

٩ -انتظار اصلاح عکسھا با نرم افزارھای ویرایش تصویر
در بعضی از فیلم ھا پلیسی دیده اید که از عکسی که کاملا تار است چگونه عکسی واضح از صورت مجرم تھیه
می کنند و یا عکسی غیر واضح در شب را به عکسی روشن مثل وسط روز تبدیل می نمایند. زیاد جدی نگیرید.
این قدرت اسرارآمیز کامپیوترھا زاییده قوه تخیل کارگردان فیلم است.
با استفاده از یک نرم افزار ویرایش تصویر خوب مثل فتوشاپ می توان تصویر رنگ پریده زیر نور فلورسانت را بھبود
داد، قرمزی چشم را اصلاح کرد، روشنایی و کنتراست را بھتر نمود و کارھایی از این قبیل، ولی در قدرت و کیفیت
کار محدودیت ھایی وجود دارد. بعضی اشکالات ھستند که با ھیچ نرم افزاری قابل برطرف شدن نمی باشند.

١٠ -ضبط روی عکس اصلی
ممکن است شما در حال تجربه کردن یک نرم افزار ویرایش تصویر و امتحان جلوه ھای عجیب و غریبی که بر روی
تصویر و رنگھا ایجاد می کند باشید. کارھایی که انجام می دھد بسیار جالب است و شما می خواھید ادامه کار
را بعدا انجام دھید. کلید S-Ctrl را می زنید و عکس ضبط می شود.
شما نمی خواستید اینطور شود، ولی اکنون عکس اصلی با عکس تغییر داده شده شما جایگزین شده است و
دیگر وجود ندارد. ھمیشه یادتان باشد قبل از شروع کار با چنین نرم افزارھایی بااستفاده از as Save یک کپی از
تصویر اصلی تھیه نموده و روی آن کار کنید.

 

دانلود کتاب ده اشتباه رایج در عکاسی دیجیتال

کتاب ده اشتباه رایج در عکاسی دیجیتال رو همین الان  به رایگان دانلود کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.