ده نکته مھم در عکاسی دیجیتال

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
22 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
452 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

ده نکته مھم در عکاسی دیجیتال

توصیه ھای Story Derrick نویسنده کتاب راھنمای جیبی عکاسی دیجیتال

شاید قبلا این جملات را شنیده اید: ” دوربین ھای دیجیتال تمام کار را خودشان انجام می دھند، فقط کافی
است دکمه را فشار دھید تا عکسی سحر آمیز به دست آید. ھرچه دوربین بھتر باشد عکسی بھتر به دست
می آید.” آیا درست است؟ من اصلا قبول ندارم!
واقعیت این است که شما می توانید با استفاده از دوربین ھای ساده اتوماتیک عکسھای جالبی بگیرید و یا
برعکس با استفاده از گرانترین دوربین نیکون عکسی بد! این دوربین نیست که عکسی زیبا می گیرد، عکاس
است. با کمی دانش و آمادگی می توان با انجام تنظیم ھای صحیح و استفاده از تکنیک ھای کار، با استفاده از
کوچکترین دوربین دیجیتال عکسی به یادماندنی گرفت.
برای کمک به شما برای گرفتن عکسھای خوب، ده نکته در اینجا ذکر می کنم که شما را قادر می سازد عکسی
در حد حرفه ایھا بگیرید بدون اینکه پول زیادی برای خرید دوربین ھای گرانقیمت حرفه ای پرداخته باشید.

١ -رنگھا را گرم کنید.
آیا تا بحال متوجه شده اید که عکسھایتان بعضی وقتھا سرد و بی روح ھستند؟ اگر چنین احساسی دارید،
بدانید که شما تنھا نیستید. تراز سفیدی (Balance White (پیش فرض برای دوربین ھای دیجیتال روی حالت
اتوماتیک تنظیم شده است که برای بیشتر وضعیت ھا نیز مناسب است، ولی معمولا کمی تمایل به رنگھای
سرد دارد.
وقتی در حال عکاسی از چھره و یا منظره در ھوای آزاد ھستید، سعی نمایید تراز سفیدی دوربین را از حالت
اتوماتیک به حالت ابری (Cloudy (تغییر دھید. بله ابری! چرا؟ این حالت مثل اینست که یک فیلتر ملایم گرم کننده
رنگ را روی دوربین خود نصب کرده باشید. د راین حالت رنگھای قرمز و زرد قوی تر شده و تصاویر گرمتری به
دست می آید.

 

Word2

 

در شکل (١-الف) – عکسی از جایی در نزدیک کوھستان که در حالت تراز سفیدی اتوماتیک گرفته شده است.

 

Word2

در شکل (١-ب)- با استفاده از حالت تراز سفیدی ابری و نگه داشتن یک عینک افتابی در مقابل لنز رنگھا گرمتر
.( Canon PowerShot S200, Program mode دوربین. (اند شده

اگر باو رنمی کنید امتحان کنید. در ھوای آزاد چند عکس با تراز سفیدی اتوماتیک بگیرید و سپس ھمان عکسھا را
با تراز سفیدی ابری تکرار نمایید. عکسھا را روی کامپیوتر منتقل نموده و در کنار یکدیگر قرار دھید و با ھم
مقایسه نمایید. من حدس می زنم که شما عکسھای گرمتر را بیشتر خواھید پسندید.

٢ -از فیلتر قطبی کننده (پولاریزه) استفاده نمایید.
اگر می خواھید به عکسھای خود جانی ببخشید از فیلترھای پولاریزه استفاده نمایید. این فیلتر، جزو لوازم
واجبی است که باید ھر عکاسی برای گرفتن عکس منظره و عکاسی در ھوای آزاد ھمراه داشته باشد. این
فیلتر با کاھش درخشندگی بیش از حد و حذف انعکاسھای ناخواسته باعث به دست آمدن تصاویری با رنگھای
غنی تر و اشباع تر بخصوص در آسمان می شود.
چی؟ دوربین شما قابلیت نصب فیلتر را ندارد؟ اصلا مھم نیست! من سالھاست که از این حقه در دوربین
اتوماتیک خودم استفاده می کنم. اگر یک عینک آفتابی با کیفیت دارید، به سادگی از آن به عنوان فیلتر پولاریزه
استفاده نمایید. شیشه عینک را تا جایی که ممکن است به لنز دوربین نزدیک کنید و قبل از گرفتن عکس در
مانیتور دوربین دیده نشدن قاب عینک در تصویر را بررسی کنید.

 

Word2

 

شکل ٢-الف- عکس معمولی بدون فیلتر

Word2

شکل ٢-ب- ھمان عکس با استفاده از نگه داشتن عینک افتابی روی لنز. به بھبود رنگھا و بخصوص طیف ھای
عمیق تر آسمان در این عکس توجه نمایید. (PowerShot Canon S200 (

برای گرفتن بھترین نتیجه طوری قرار بگیرید که خورشید در طرف راست یا چپ شما واقع شود. اثر پولاریزه شدن
ھنگامی که منبع نور دارای ٩٠ درجه زاویه با آن باشد به حداکثر می رسد.
٣ -گرفتن عکسھای پرتره درخشان در ھوای آزاد.
یکی از مشخصات بسیار جالب دوربین ھای دیجیتال که ناشناخته مانده مد Flash fill یا فلاش روشن است. با
زدن فلاش ھر جا که شما تشخیص دھید بجای اینکه ھر جا که دوربین تشخیص دھد یک قدم مھم به سمت
گرفتن عکسھای عالی در ھوای آزاد برداشته اید.
در حالت فلاش روشن، دوربین ابتدا برای صحنه پشت تصویر نورسنجی می کند و سپس به اندازه ای فلاش می
زند که پرتره مورد عکاسی شما را روشن نماید. نتیجه یک عکس در حد حرفه ای است که ھمه چیز در آن دارای
ترکیبی مناسب به نظر می آید. عکاسان عروسی از این استفاده زیادی می برند.

 

Word2

 

شکل ٣ -با گذاردن موضوع عکاسی در پشت سایه یک درخت و استفاده از flash fill ھم بچه ھا و ھم منظره
پشت بخوبی نورسنجی شده اند. (F4 , 1http://zefile.ir/wp-content/uploads250, G2 Canon ، با فلاش).
وقتی به اندازه کافی با روش استفاده از فلاش در ھوای آزاد آشنا شدید، چند تغییر در این روش بدھید و آن اینکه
موضوعات عکاسی را در وضعیتی قرار دھید که نور خورشید موھا را از طرفین و یا پشت روشن نماید که اصطلاحا
به آن نوردھی حاشیه ای گفته می شود. یک تکنیک خوب دیگر اینست که مدل عکاسی خود را در زیر سایه
درخت قرار داده و با استفاده از فلاش آن را روشن نمایید. این کار باعث می شود که مدل عکاسی در زیر سایه
احساس راحتی و خنکی نموده و چشمھا به علت آفتاب حالت نیمه بسته نداشته باشد. در این حالت پرتره
گرفته شده حالت راحت تری خواھد داشت.
به یاد داشته باشید که بیشتر فلاشھای سرخود دوربین ھا حداکثر بردی در حدود ٣ متر دارند. بنابر این باید
مواظب باشید که ھنگام استفاده از فلاش در ھوای آزاد فاصله ای بیش از این نداشته باشید.
۴ -مد ماکرو را از یاد نبرید!
آیا تا بحال کودکی را که برای اولین بار در علفھا قدم می زند دیده اید که با چه دقتی برای کشف ناشناخته ھا
جلو و پشت پای خود را نگاه می کند؟ وقتی شما به زمین خیلی نزدیک شوید، اجتماعی از موجودات عجیب و
غریب را خواھید دید که تا بحال ھرگز متوجه آنھا نشده اید!
برای دیدن این شگفتیھا لازم نیست در باغ یا حیاط پشتی با شکم روی زمین دراز بکشید! فقط کافی است مد
ماکروی دوربین خود را فعال نموده و به جستجوی موجودات ریز دنیای اطراف خود بپردازید. دستاورد شما از این
کار تصاویری جدید از موضوعاتی است که تا بحال عکسی از آنھا نگرفته بودید!
حتی ساده ترین شئ د رمد ماکرو جاذبه جدیدی دارد. و جالبترین بخش این داستان این است که انجام این کار
با دوربین ھای دیجیتال بسیار راحت است.

 

Word2

 

شکل ۴ -طبیعت از نزدیک بسیار متفاوت و عجیب به نظر می رسد. (G2 Powershot Canon (
فقط کافی است مد ماکرو که معمولا دارای ایکون یک گل است را روی دوربین خود پیدا نمایید و تا جایی که
دوربینتان اجازه می دھد به موضوع نزدیک شوید. وقتی چیزی در خور توجه برای عکاسی یافتید دکمه شاتر را تا
نیمه فشار دھید تا دوربین فوکوس نماید . سپس با دیدن علامت فوکوس، شاتر را تا ته فشار دھید تا عکس
گرفته شود.
به یاد داشته باشید که در مد ماکرو عمق میدان بسیار باریکی دارید. بنابر این روی بخشی از جسم که بیشتر
برای شما اھمیت دارد فوکوس کنید و اجازه بدھید بقیه تصویر مات شود.

۵ -اھمیت خط افق را فراموش نکنید.
بدلایلی مبھم بیشتر افراد، ھنگامیکه از LCD دوربین برای عکاسی استفاده می کنند سعی دارند که دوربین را
در حالت افقی نگه دارند. معمولا نتیجه بدست آمده غروبی کج، منظره ای یک وری یا برجی کج است!
بخشی از مشکل از آنجا ناشی می شود که دوربین شما ھنگام نمایش منظره ای وسیع روی صفحه دو اینچی
نمایشگر دچار کمی اعوجاج می باشد! ممکن است درختھا به چشم صاف دیده شوند، ولی روی مانیتور دوربین
شما حالتی کمانی داشته باشند.

Word2

شکل ۵ -برای پرھیز از اشتباه از خطوط افقی طبیعت به عنوان خطوط راھنما استفاده کنید. در این عکس از خط
ساحلی آب برای تنظیم ترکیب عکس استفاده شده است. (powershot Canon G2 .(

چکار می توانید کنید؟ یک کلید سحر آمیز برای حل مشکل خطوط افقی وجود ندارد، ولی با در نظر داشتن چند
نکته می توان مشکل را به حداقل رساند.
اول از ھمه بدانید که باید تا جایی که ممکن است عکس خود را در حالت ھمتراز با افق بگیرید. اگر در کادر بندی
دلخواه تصویر مشکل دارید چند عکس با تغییرات جزئی در موقعیت دوربین بگیرید. در این حالت حتما ھنگام مرور
عکسھا در کامپیوتر یکی از آنھا درست به نظر خواھد رسید. اکنون با انتخاب عکس درست می توانید سایر
عکسھا را حذف نمایید.
با گذشت زمان و بعد از کسب تجربه در کادر بندی صحیح افق در عکس ھایتان شما خواھید توانست تراز افقی
عکسھایتان را با دقت بالایی به راحتی انجام دھید.

۶ -کارت حافظه با ظرفیت مناسب بخرید.
ھنگامی که برای خرید یک دوربین دیجیتال برنامه ریزی می کنید، خرید یک کارت حافظه اضافی را ھم در بودجه
خود لحاظ نمایید. چرا؟ چون کارت حافظه برای دوربین شگفت انگیز شما حکم یک کیف پر از خوراکی برای شما
ھنگام گرسنگی شدید را دارد! با این انتخاب تقریبا می توان مطمئن شد که بخاطر پر شدن حافظه دوربینتان از
گرفتن یک عکس دیگر محروم نخواھید شد.

٧ -ھمیشه با رزولوشن بالا عکس بگیرید.
یکی از مھمترین دلایلی که می گویم حافظه بالا برای دوربین تان بخرید اینست که بتوانید با حداکثر رزولوشن
دوربین عکس بگیرید. اگر برای خرید یک دوربین ٣ مگاپیکسلی پول خرج کرده اید برای پولتان ارزش قائل شوید و
عکس ٣ مگاپیکسلی بگیرید. و با استفاده از با کیفیت ترین تنظیم فشرده سازی دوربین عکسھا را ذخیره نمایید،
نه با فشرده ترین حالت.
چرا نباید با پایین آوردن کیفیت فشرده سازی و رزولوشن، تصاویر بیشتری را روی حافظه جای داد؟ چون شما
ھیچگاه آگاه نیستید که کدام عکس شما ممکن است جزو منتخب بھترین عکسھای قرن ٢١ شود!! و اگر شما
عکسی زیبا را با دقت ۴٨٠*۶۴٠ گرفته باشید، به مفھوم اینست که فقط می توان پرینتی به اندازه یک عکس
پرسنلی از آن گرفت، نه به اندازه ای که قابل ارائه در ھیچ موزه یا نشریه ای باشد.
به عبارت دیگر با ثبت تصویر با دقت ١۵٣۶*٢٠۴٨) ٣ مگاپیکسل) یا بزرگتر، شما میتوانید یک عکس دوست
داشتنی در اندازه A4 پرینت بگیرید که براحتی روی جلد مجله ای مثل تایمز را بیاراید! حتی با داشتن پیکسل
اضافی می توانید برای اینکه به موضوع نزدیکتر باشید حاشیه ھای ناخواسته تصویر را بریده و ھنوز ھم به اندازه
کافی دقت در تصویر داشته باشید که پرینت مناسبی از عکس بگیرید.
نکته در اینجاست که با داشتن حافظه کافی شما مجبور به گرفتن عکسھای کم دقت و از دست دادن یک فرصت
طلائی برای گرفتن عکسی معروف و مھم نیستید.
نکته : البته این مطلب در زمانی گفته شده که ٣ مگاپیکسل بیشترین رزولوشن ممکن بوده. حالا که دوربین ھای
١٠ مگاپیکسل و بالاتر در بازار ھستند لازم نیست با حد اکثر رزولوشن عکس بگیرید. مظلومی
٨ -سه پایه مناسب را فراموش نکنید.
من اتفاقی شنیدم که کسی می گفت:” او باید یک عکاس واقعی باشد. چون از سه پایه استفاده می کند!”.
خوب، بھر حال استفاده کردن یا نکردن از سه پایه دلیلی بر عکاس بودن کسی نیست. ولی در شرایط خاص این
موجود سه پایه لنگ دراز خیلی بدرد می خورد!
مشکل در این است که به ھمراه بردن سه پایه مثل تحمل ریگ در کفش است! معمولا سه پایه ھا حجیم،
سنگین، و بعضی وقتھا ناامید کننده ھستند و با تصور آنھا عبارت “بلای لازم” به ذھن خطور می کند!! (حیونکی
سه پایه ھا!!)
ولی خبرھای خوش نیز وجود دارد و آن تولید سه پایه ھای بسیار کوچک و جمع و جور است که در جیب جا می
شود و شما را قادر می سازد تا در شرایط خاص دوربین خود را با آن ثابت نمایید. بدین منظور می توانید دوربین
خود را روی یک بلندی ھموار مثل میز یا تخته سنگ گذارده و یا با استفاده از گیره یا بند این سه پایه را به یک
شاخه یا میله ببندید و دوربین خود را به آن متصل نمایید.

Word2
شکل ۶ -نمونه ای از سه پایه ھای کوچک و ارزان بنام II UltraPod

ممکن است شما به سه پایه ای بزرگ برای کارتان نیاز داشته باشید. برای این منظور نیز تولیداتی نظیر svelte
UltraPod وجود دارد که با خرید آنھا از رنج خرید و حمل و نقل سه پایه ھای گران و سنگین رھا می شوید. بله،
شما ھم می توانید یک عکاس واقعی شوید!

٩ -از تایمر دوربین لذت ببرید
اکنون با داشتن سه پایه می توانید از یکی از تواناییھای کم استفاده که تمام دوربین ھا دارند، استفاده نمایید:
تایمر دوربین. تایمر گرفتن عکس را با یک تاخیر تا ١٠ ثانیه پس از فشردن شاتر انجام می دھد و یکی از مشکلات
شایع عکسھا که غایب بودن عکاس است را حل می کند.
خب این گناه شما نیست که تاریخ نگار فعال خاندان خود شده اید که باید چھره منورتان از تمام عکسھای
یادگاری خانوادگی غایب باشد!! یا اینکه برای حاضر بودن در عکس مجبور شوید دوربین تان را به دست غریبه ھا
بسپارید که به زمین بزنند یا از آن بدتر، با دروبین شما شروع به مسابقه دوی سرعت کنند!!
بجای این ھمه دردسر، سه پایه محترم را در آورده، تنظیم ھای لازم را روی دوربین انجام داده و تایمر دوربین را
فعال نموده و عکس دلخواھتان را بگیرید. در چنین مواقعی معمولا روشن کردن فلاش برای اطمینان از نور کافی
در تمام صحنه مفید است. ضمنا مطمئن شوید که نقطه فوکوس دوربین روی یک نفر در گروه تنظیم شده باشد
نه در نقطه ای در منظره پشت افراد، که در این صورت درختانی واضح و اعضای خانواده ای تیره و تار خواھید
داشت!
تایمرھا برای شرایط دیگری نیز مناسب می باشند. آیا به گرفتن عکس ھای زماندار ھنگام عبور ماشینھا در شب
یا عکس از مناظر شب علاقه دارید؟ پس دوربینتان را روی سه پایه محکم کرده و با تایمر شاتر را فعال کنید. با
این کار از لرزش ناخواسته دوربین ھنگام فشار دادن شاتر روی سه پایه جلوگیری می شود.

١٠ -عکس آب را با حرکت آھسته بگیرید.
من از خانواده ای ھستم که کمتر می توان با عکسی ھنری آنھا را تحت تاثیر قرار داد. یکی از استثنائاتی که
اخیرا روی داد این بود که خواھرم یک سری از عکسھایی که از آب گرفته ام را ھمانند یک نقاشی زیبا توصیف
کرد. این برای من یک تعریف بزرگ به حساب می آمد!!
آنچه که او را به واکنش برانگیخت یکی از انواع عکاسی مورد علاقه من می باشد: عکسی از آب متحرک با
سرعت پایین. با پیدا کردن یک موقعیت و ترکیب مناسب از آب در حال حرکت و سپس باز نگه داشتن شاتر برای
یکی دو ثانیه ، عکسی جالب که دارای منظره ای واضح و زیبا و آبی مات و متحرک است به دست می آید.

Word2

شکل ٧-الف

Word2

شکل ٧-ب- شما با قرار دادن دوربین روی سه پایه و کند کردن سرعت شاتر تا ١ ثانیه یا بیشتر می توانید منظره
ای نقاشی مانند از آب متحرک داشته باشید. (Powershot Canon G2 .(

شما برای ثابت نگه داشتن دوربین در طی عکاسی زماندار نیاز به سه پایه خواھید داشت و با استفاده از تایمر
نتیجه بھتری خواھید گرفت. اگر دوربین شما دارای تنظیم اولویت دیافراگم می باشد، دیافراگم را روی f8 ،F11 ،یا
F16 تنظیم نمایید. با این کار عمق میدان بیشتری خواھید داشت و ضمنا سرعت شاتر پایینتر خواھد آمد.
بھتر است شاتر حدود یک ثانیه یا بیشتر باز باشد تا اثر حرکت آب به خوبی مشاھده شود. برای این منظور بھتر
است دنبال آبشارھا یا جویبارھایی باشید که در سایه قرار دارند تا بتوان زمان شاتر را در حد مطلوب کم نمود.
یک حقه دیگر این است که از قرار دادن عینک آفتابی خود در مقابل لنز برای تاریک تر کردن منظره و بالا بردن زمان
عکس برداری استفاده نمایید . با این کار از مزیت حذف انعکاسھای مزاحم در تصویر نیز بھره مند خواھید شد.

سخن آخر
بیشتر دوربین ھای دیجیتال حتی دوربین ھای اتوماتیک دارای تنظیم ھای جالبی ھستند. با کمی خلاقیت و نبوغ
و بازی کردن با تنظیم ھا و بکار بردن حقه ھای ساده مختلف می توان عکسھایی گرفت که بیننده آن بلافاصله
بپرسد:” دوربین شما چیست؟”
می توانید نوع دوربین را به آنھا بگویید، ولی خودتان خوب می دانید که این دوربین نیست که چنین عکسھای
خوبی می گیرد، عکاس چیره دست است!!

 

ده نکته مھم در عکاسی دیجیتال

همین الان کتاب ده نکته مھم در عکاسی دیجیتال رو به رایگان دانلود کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.