کتاب سخن شیرین پارسی

کتاب سخن شیرین پارسی
نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
13 سپتامبر 2022
دسته بندی
35,000 تومان 25,000 تومان٪29 تخفیف

کتاب سخن شیرین پارسی

کتاب سخن شیرین پارسی همراه نکات و معنی های مهم

توجه : تمامی نکات و معنیها رو دارا میباشد
پیشنهاد ما به شما این نسخه هستش

این کتاب برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی به عنوان درس «فارسی عمومی» به ارزش ۳ واحد تدوین شده است.

 

برگزیده متون شعر و نثر گذشته و معاصر ، روش نگارش و پژوهش علمی ، سخنوری و …
نویسنده : اکبر صیاد کوه ، کاووس حسن لی ، منیژه عبداللهی ، سید احمد پارسا

کتاب سخن شیرین پارسی نویسندگان اکبر صیادکوه، کاووس حسن علی، منیژه عبدالهی و احمد پارسا از انتشارات سمت در ۳۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.

این کتاب در شش فصل گردآوری شده است که در ذیل به آن میپردازیم.

فصل اول: تیایش واره ها

فصل دوم: آرمانشهر

فصل سوم: خوانش شعر

فصل چهارم: عرفان یعنی دریافت هنری از دین

فصل پنجم: گزیرهای ناگزیر در دقایق الهام

فصل ششم: ادبیات داستانی

 

فهرست مطالب *

عنوان *
الهی *
پیش‌درآمد *
فصل نخست *
نیایش واره‌ها سلمان هراتی *
فصل دوم: آرمانشهر *
فصل سوم: خوانش شعر ع. پاشایی *
فصل چهارم: عرفان یعنی دریافت هنری از دین محمدرضا شفیعی کدکنی *
فصل پنجم: گریزهای ناگزیر در دقایق الهام  کاووس حسن‌لی *
فصل ششم: ادبیات داستانی جمال میرصادقی *
منابع و مآخذ *
فهرست برخی از واژه‌ها و ترکیب‌های دشوار *

 

مقدمه ای از این کتاب:

این کتاب برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی به عنوان درس «فارسی عمومی» به ارزش ۳ واحد تدوین شده است.

مطالب کتاب در شش فصل صورت‌بندی شده است. هر فصل بن‌مایه‌ای مستقل دارد و برای تدریس در دو هفته در نظر گرفته شده است. بن مایه‌های فصول شش گانه کتاب عبارت‌اند از: ادب حماسه، ادب تعلیمی، ادب معاصر، ادب عرفان، ادب غنایی و ادب داستانی. در انتخاب متون، اولویت با متون جذاب و شیرین پارسی بوده است و در میان آنها متونی از کهن‌ترین ادوار ادب فارسی تا جدیدترین آنها به چشم می‌خورد.

درباره‌ی کتاب سخن شیرین پارسی انتشارات سمت
اهمیت نگارش درست و ضرورت آشنایی با زبان و ادبیات فارسی، برای همه ی دانش آموختگانِ دانشگاه ها بر کسی پوشیده نیست. اما آن چه بیش از این اهمیت دارد، چگونگی این آشنایی و شیوه های آموزش است. در واقع بدون درک صحیح از زمان و بدون شناخت درست از مخاطبان ویژه‌ی این درس، هرگز نمی توان کتاب شایسته‌ای برای آنها تألیف و تدوین کرد، به ویژه آن که در شرایط کنونی، شاهد حضور نسلی جدید هستیم که زیبایی شناسی، سلیقه و رفتار آنها با گذشته بسیار تفاوت کرده است.

اما مؤلفان کتاب سخن شرین پارسی از انتشارات سمت، بر پایه‌ی تجربه‌های چندین ساله‌ی خود در تدریس دروس دانشگاهی و شناخت خوبی که از سلیقه‌ی دانشجویان نسل جدید کسب نموده‌اند، توانسته‌اند کتابی درخور و شایسته را تدوین نمایند. آنها، به منظور ایجاد هماهنگی با آموخته های پیشین مخاطبان و پرهیز از تکرار متون از پیش آموخته شده، تمامی کتاب‌هایی که در دوره‌ی راهنمایی و دبیرستان آموزش داده می‌شوند را به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند و کتاب سخن شیرین پارسی جمعی از نویسندگان را در ۶ فصل به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند.

طراحی و تدوین این فصل‌ها، به گونه‌ای صورت گرفته است که دانشجویان بتوانند در آموزش به طور فعال شرکت داشته باشند. در همه‌ی این فصول، بخشی با عنوان «تمرین نوشتن» در نظر گرفته شده است که در این بخش، دانشجویان به گونه‌ی عملی، از ساده‌ترین شکل‌های نوشتاری تا نوشته‌های کامل ادبی را تجربه می‌کنند. همچنین، متونی از گذشته و معاصر گزینش شده است که با ذوق و سلیقه‌ی دانشجویان سازگار می‌باشد.

این متون در سراسر کتاب سخن شیرین پارسی، برای ایجاد تنوع در طول نیمسال آموزشی به طور مناسبی توزیع گردیده‌اند. گفتنی است که در تنظیم این کتاب، از منابع معتبر و دست اولی استفاده گردیده که نشانی همگی آنها در کتاب ذکر گردیده است. هم چنین فهرست برخی از واژه‌ها و ترکیب‌های دشوار همراه با معانی آنها، برای دستیابی آسان تر دانشجویان، در نظر گرفته شده است.

تدبیر ویژه برای آموزش شیوه‌های برقراری ارتباط با متون ادبی از دیگر ویژگی‌های کتاب سخن شیرین پارسی صیادکوه می‌باشد که برای فراهم شدن این مقصود چندین تفسیر و نقد مناسب، در کنار برخی از سروده‌ها و نوشته‌ها آورده شده است؛ از جمله تفسیرهایی بر آثاری از سعدی، حافظ، نیما و شفیعی کدکنی.

 

توضیح

آثار هنری را می توان از دیدگاه های مختلف نگریست و برای آن معناهای گوناگونی جست. برخی از نظم های گذشته، تنها حامل یک معنا بوده اند؛ اما اشعار موفق – هم چون سروده های حافظ – تأویل پذیرند و معناهای گوناگونی را بر می تابند. کسانی که این اشعار را به معانی واحد و قطعی محدود می کنند، بر بسیاری از زیبایی های هنری این آثار چشم می بندند.

این ویژگی (محدود نبودن به معنی واحد) در فهم شعر معاصر، بیش از شعر گذشته، کار گشاست. بسیاری از این سروده ها را باید با دقت خواند، فهمید، درک کرد و لذت برد. اما نباید آن را در قفس معنایی واحد و قطعی زندانی کرد.

پرسش و پژوهش

تاکنون درباره ی شعر سخنان زیادی شنیده اید، به نظر شما آیا وزن عروضی از عناصر اصلی شعر به شمار می آید یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا شعر فارسی بدون وزن عروضی امکان وجود دارد؟
توضیح دهید.

از نظر شیوه ی بیان (حقیقی، مجازی) نیایش واره ها را بررسی کنید و شگردهای هنری برجسته ای را که شاعر در سرودن این اشعار به کار گرفته، شناسایی کنید.

 

اهمیت زبان فارسی

زبان ابزاری است که برای ارتباط و تفاهم میان مردم پدید آمده است ودر پیدایی آن از آواها، به عنوان نشانه های زبانی استفاده شده است. از ترکیب آواها واژه ای به دست می آید که دلالت بر همان موضوع و مفهومی دارد که برای آن وضع شده است. بنابراین کسانی می توانند از این نشانه های زبانی استفاده کنند که از پیش مدلول آن نشانه ها را بدانند. انتخاب و چگونگی ترکیب آواها به هر گونه که باشد، نقشی که بر عهده دارند یکسان است و آن ایجاد ارتباط میان مردم است.

کتاب سخن شیرین پارسی به نویسندگی اکبر صیادکوه، کاووس حسن لی، منیژه عبداللهی و سید احمد پارسا در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب جزء بهترین کتاب های دروس عمومی دانشگاه به حساب می‌آید.

 

مقدمه ای از این کتاب:

این کتاب برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی به عنوان درس «فارسی عمومی» به ارزش ۳ واحد تدوین شده است.

مطالب کتاب در شش فصل صورت بندی شده است. هر فصل بن مایه ای مستقل دارد و برای تدریس در دو هفته در نظر گرفته شده است. در انتخاب متون کتاب سخن شیرین پارسی، اولویت با متون جذاب و شیرین پارسی بوده است و در میان آن ها متونی از کهن ترین ادوار ادب فارسی تا جدیدترین آن ها به چشم می خورد.

بن مایه های فصول شش گانه کتاب عبارت اند از:

ادب حماسه
ادب تعلیمی
ادب معاصر
ادب عرفان
ادب غنایی
ادب داستانی

خلاصه کتاب سخن شیرین پارسی

مطالب کتاب در شش فصل صورت بندی شده است. هر فصل بن مایه ای مستقل دارد و برای تدریس در دو هفته در نظر گرفته شده است.بن مایه های فصول شش گانه کتاب عبارت اند از:
ادب حماسه،
ادب تعلیمی،
ادب معاصر،
ادب عرفان،
ادب غنایی
و ادب داستانی.در انتخاب متون، اولویت با متون جذاب و شیرین پارسی بوده است و در میان آن ها متونی از کهن ترین ادوار ادب فارسی تا جدیدترین آن ها به چشم می خورد.

کتاب سخن شیرین پارسی به نویسندگی اکبر صیادکوه، کاووس حسن لی، منیژه عبداللهی و سید احمد پارسااهمیت نگارش درست و ضرورت آشنایی با زبان و ادبیات فارسی، برای همه ی دانش آموختگانِ دانشگاه ها بر کسی پوشیده نیست. اما آن چه بیش از این اهمیت دارد، چگونگی این آشنایی و شیوه های آموزش است. درواقع بدون درک صحیح از زمان و بدون شناخت درست از مخاطبان ویژه ی این درس، هرگز نمی توان کتاب شایسته ای برای آن ها تألیف و تدوین کرد، به ویژه آن که در شرایط کنونی، شاهد حضور نسلی جدید هستیم که زیبایی شناسی، سلیقه و رفتار آن ها با گذشته بسیار تفاوت کرده است. اما مؤلفان این کتاب، بر پایه ی تجربه های چندین ساله ی خود در تدریس دروس دانشگاهی و شناخت خوبی که از سلیقه ی دانشجویانِ نسل جدید کسب نموده اند، توانسته اند کتابی درخور و شایسته را تدوین نمایند. آن ها، به منظور ایجاد هماهنگی با آموخته های پیشینِ مخاطبان و پرهیز از تکرار متونِ از پیش آموخته شده، تمامیِ کتاب هایی که در دوره ی راهنمایی و دبیرستان آموزش داده می شوند را به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و این اثر را در شش فصل به رشته ی تحریر درآورده اند. طراحی و تدوین این فصل ها، به گونه ای صورت گرفته است که دانشجویان بتوانند در آموزش به طور فعال شرکت داشته باشند. در همه ی این فصول، بخشی با عنوان «تمرین نوشتن» در نظر گرفته شده است که در این بخش، دانشجویان به گونه ی عملی، از ساده ترین شکل های نوشتاری تا نوشته های کامل ادبی را تجربه می کنند. هم چنین، متونی از گذشته و معاصر گزینش شده است که با ذوق و سلیقه ی دانشجویان سازگار می باشد. این متون در سراسر کتاب، برای ایجاد تنوع در طول نیمسال آموزشی به طور مناسبی توزیع گردیده اند. گفتنی است که در تنظیم این کتاب، از منابع معتبر و دست اولی استفاده گردیده که نشانیِ همگیِ آن ها در کتاب ذکر گردیده است. هم چنین فهرست برخی از واژه ها و ترکیب های دشوار همراه با معانی آن ها، برای دستیابی آسان تر دانشجویان، در نظر گرفته شده است. تدبیر ویژه برای آموزش شیوه های برقراری ارتباط با متون ادبی از دیگر ویژگی های این کتاب می باشد که برای فراهم شدن این مقصود چندین تفسیر و نقد مناسب، در کنار برخی از سروده ها و نوشته ها آورده شده است؛ از جمله تفسیرهایی بر آثاری از سعدی، حافظ، نیما و شفیعی کدکنی.

 

توجه
دوستان این نسخه دارای ۶ فصل است و هر فصل در فایل های جداگانه قرار دارد شده
این نسخه عکس از صفحات کتاب است ،  در این نسخه معانی کلمات همراه نکات بسیار مهم ذکر شده اند

 

شما می توانید به سادگی کتاب سخن شیرین پارسی نوشته دکتر اکبر صیّادکوه را به صورت اینترنتی از سایت زی فایل دریافت کنید

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد. 
  • درصورتی ایمیلی دریافت نکردید برای دریافت لینک دانلود بعد از ورود به حساب کاربری به بخش تاریخچه پرداخت مراجه کنید 
  • مهم : در صورت اشکال در پرداخت با درگاه زرین پال از درگاه دوم ( زیبال ) استفاده کنید 
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.