حمایت مالی

- نکته :
تمامی کمک هایی که به میکنید خرج سرور و هزینه های توسعه و نگهداری از آن میشود
- امنیت :
پرداخت شما توسط SSL ایمن میشود پس آسوده خاطر باشید .

چرا ؟

با حمایت مالی خود ، به ادامه فعالیت سایت و سرور کمک کنید
هزینه‌های فنی سایت، نگه داری و ارتقاء آن و وقتی که صرف میشود ،
همگی نیازمند پول اند که شما عزیزان میتوانید از طریق کمک‌های مالی خود به فعالیت بیشتر ما کمک بسیاری کنید

http://www.zefile.ir