کمک مالی به سایت زی فایل


بخش ابزارهای کاربردی سایت زی فایل رایگان است و رایگان باقی می ماند،

نگهداری و بروزرسانی سایت هزینه هایی دارد. که شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل از وبسایت زی فایل حمایت مالی کنید.

هزینه‌های فنی سایت، نگهداری و ارتقاء آن و وقتی که صرف میشود ، همگی نیازمند پول اند که شما عزیزان میتوانید از طریق کمک‌های مالی خود به فعالیت بیشتر ما کمک بسیاری کنی

تمامی کمک هایی که میکنید خرج سرور و هزینه های توسعه و نگهداری از آن میشود


http://www.zefile.ir